Misyon
Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın misyonu; nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak, ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde, koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili, ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon
Ağız ve Diş Sağlığı alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmek.